این داروی کرونا از پوشش بیمه خارج شد

از بیمه خارج شد

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، گفت: داروی “فاویپیراویر”به دلیل موثر نبودن در درمان کرونا از پوشش بیمه خارج شد.

 مهدی رضایی تصریح کرد: فاویپیراویر از آبان ماه سال ۹۹ به دنبال نامه وزیر بهداشت تحت پوشش بیمه قرار گرفته بود،

اما در همان نامه هم ذکر شده بود که منوط بر رعایت شیوه نامه‌های درمانی این دارو تحت پوشش بیمه باشد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: اخیراً معاونت درمان وزارت بهداشت بر اساس بررسی‌های

کمیته‌های علمی اعلام کرد که این دارو تأثیری بر درمان کرونا ندارد و ما هم با توجه به دستورالعمل‌های

وزارت بهداشتاین دارو را از پوشش بیمه‌ای خارج کردیم.

بیشتر بخوانید:

رضایی ادامه داد: به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور اعلام شده که این دارو برای بیماران تجویز نشود ،

چراکه ممکن است عوارضی هم ایجاد کند و از سوی دیگر باعث هدر رفت منابع سلامت، افزایش پرداختی از جیب مردم

و ازدحام بی‌مورد در داروخانه‌ها می‌شود.وی گفت: ما منابع مصرفی برای پوشش این دارو را به بخش‌های دیگر اختصاص

خواهیم داد.که اثر بخشی بیشتری در کنترل بیماری دارند از جمله پوشش‌های بیشتر اقدامات مراقبتی، تشخیصی

و خدمات ویزیت و مشاوره مجازی استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.