حداکثر صلاحیت ۳۹ گزینه برای شهرداری کرج بررسی می شود

شهردار البرز

منتخب شورای اسلامی کلانشهر کرج اعلام کرد که این شورا در نشستی ویژه فرآیند انتخاب شهردار کرج را تصویب کرد که بر اساس آن حداکثر صلاحیت ۳۹ گزینه برای مدیریت شهری این کلانشهر بررسی می شود.

 جواد چپردار روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا  اظهار داشت: هر یک از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر کرج می توانند سه نفر برای تصدی شهرداری کرج معرفی کنند که در مجموع ۳۹ نفر خواهد بود.

وی بیان داشت : فرآینده انتخاب شهردار کرج دارای چهار مرحله است که مرحله نخست  شامل تشکیل دبیرخانه شایسته گزینی، معرفی سه گزینه از سوی اعضای منتخب شورا،ارائه لیست نهایی و حداکثر ۳۹ گزینه نامزد های شهرداری کلانشهر کرج، غربالگری اولیه در شرایط احراز و حذف اسامی مشترک پیش بینی شده است.

وی ادامه داد:  مرحله دوم نیز بررسی رزومه ،امتیاز دهی بر اساس جداول فرم ارزیابی فردی و در نهایت رای گیری برای دعوت و حضور در مرحله بعدی مورد نظر می باشد.

چپردار گفت : در مرحله سوم ارائه برنامه توسط نامزد های تصدی شهرداری کلانشهر کرج در صحن،امتیاز دهی کمیسیون های تخصصی و حذف گزینه هایی که امتیازهای کمتر از حدنصاب را داشته اند و معرفی واجدین شرایط به مرحله بعدی مقرر گردیده است.

وی بیان داشت : در مرحله نهایی یا چهارم تعیین پنج گزینه با اولویت ، تعیین ۲ نفر اول و سپس رای گیری برای تعیین گزینه نهایی که به وزارت کشور و صدور حکم شهردار کرج توسط وزیر کشور پایان فرایند می باشد.

شورای اسلامی شهر کرج ۱۳ عضو دارد.

شهرداری کرج ۱۰ منطقه شهری و جمعیتی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدماتی دارد.

https://www.irna.ir/new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.