حذف رشته تحصیلی نمایش صدای مجلس را هم درآورد

کابینه+در+مجلس

مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. در خصوص حذف رشته نمایش از هنرستان سوره گفت: یعنی ما هنرپیشه و یا بازیگر زن نمی خواهیم؟ حذف این رشته معنا ندارد.یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف رشته نمایش از هنرستان سوره بیان کرد:

یعنی ما هنرپیشه و یا بازیگر زن نمی خواهیم؟ حذف این رشته معنا ندارد.

مهرداد ویس کرمی در واکنش به خبر حذف رشته نمایش از هنرستان سوره عنوان کرد: بحث حضور بانوان در عرصه های مختلف اجتماعی مسئله ای نیست که امروزه بخواهیم در خصوص ضرورت آن سخن بگوییم. چرا که ضرورت این مهم ثابت شده می باشد، داشتن رشته های نمایشی بدون حضوربانوان که امکان پذیر نیست،

اقدام خوب این است که ما تعلیم را در این حوزه اصلاح کنیم و بر تعلیم بانوانی که قصد دارند در این عرصه فعالیت کنند تمرکز کنیم.

وی افزود: اگر ما در این حوزه آموزش مثبت ارائه ندهیم و در پی پاک کردن اصل موضوع باشیم، فعالیت ها به صورت زیرزمینی پیش می رود؛ یعنی ماهنرپیشه و یا بازیگر زن نمی خواهیم؟ ما نباید یک واقعیت را حذف کنیم؟ کنار زدن این رشته حذف صورت مسئله است و به معنای حل مسئله نیست.

نماینده مردم خرام آباد عنوان کرد: این رشته هنری نیاز جامعه است. برای مثال وقتی می خواهیم یک اثر نمایشی از مریم مقدس بسازیم آیا قرارنیست. هنرپیشه زن این نقش را بازی کند؟ بازیگری واقعیت اجتناب ناپذیر هنر سینمایی و نمایشی است،

حذف این رشته معنا ندارد.

وی در پایان اضافه کرد: البته من خبر دقیقی در خصوص حذف رشته نمایش از این هنرستان ندارم، به هر شکل باید این موضوع راپیگیری کنیم و ابعادمختلف را بررسی کنیم، شاید اصل موضوع به درستی منتقل نشده باشد، به هر شکل ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.