دومین كنگره بیماری شناسی گیاهی ایران

کنگره گیاه پزشکی

تفاهم نامه بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران و دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی: دومین کنگره بیماری شناسی

گیاهی که قرار بود در بهمن ۱۴۰۰ برگزار گردد به بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۱۲ تا۱۵ شهریور ۱۴۰۱در موسسه

تحقیقات گیاهپزشکی کشور موکول شد.

  به گزارش اوا البرز ،نظر به تداوم شرایط پاندمی کروناویروس، پس از یک هفته بحث و گفتگو هیات مدیره های مربوط، در راستای اعتلای گیاهپزشکی کشور، کاهش هزینه ها و ترویج روحیه اتحاد، تعامل سازنده و گفتگو اثربخش بین تشکل های علمی و فنی در روز ۲۵ دی ۱۴۰۰ راسای دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران و بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران در حضور رییس اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران و جمعی از پیشکسوتان گیاهپزشکی کشور به توافق رسیدند تا دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی که قرار بود در بهمن ۱۴۰۰ برگزار گردد به بیست و چهارمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ۱۲ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور موکول و در آن ادغام گردد. 

شیوه نامه برگزاری کنگره گیاهپزشکی ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ مصوب اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران ملاک عمل خواهد بود

و در پوستر جدید کنگره گیاهپزشکی ایران این رویداد نیز به نحو مقتضی درج خواهد شد.

به نظر می رسد فصل جدیدی از تعامل شایسته بین تشکل های علمی در پیش خواهد بود که نویدبخش رشد روحیه جدیت، سپاس، تواضع و گام های فوقانی نردبان هشت پله ای مسئولیت پذیری اجتماعی خواهد بود.

بیشتربخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.