شفافیت آرا اولین گام مثبت اعضای شورای شهر باشد

دبیر قرارگاه

شفافیت آرا اولین گام مثبت اعضای شورای شهر باشد

دبیرقرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان البرز. با اشاره به اینکه بدنه شهرداری انتظار از بین رفتن بروکراسی‌های فساد دارد، گفت: شفافیت آرا اولین گام مثبت اعضای شورای شهر باشد.

محسن عبدالعلی پور. دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان البرز.درباره روند انتخاب شهردار کرج. گفت: مهم ترین نکته ای که مردم کرج به شورای شهر جدید رای دادن. موضوع شفافیت. مبارزه با فساد.ایجاد فضایی برای از بین رفتن بروکراسی‌های فسادزاست.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان البرز. با بیان اینکه نخستین قدم باید شفاف باشد.کدامیک از اعضای شورای شهر چه فردی.برای گزینه شهرداری کرج معرفی کرده است، افزود: شفافیت آرا می‌تواند اولین گام مثبت اعضای شورای شهر باشد، انتخاب شهردار را در یک اتاق شیشه‌ای قرار دهید. تا همه مردم بدانند ظاهر و باطن رفتار شما فرقی ندارد.

وی با بیان این سوال«آیا افرادی که تخصص اجرایی ندارند. می توانند شهردار شوند؟».گفت: مردم کرج شهرداری می‌خواهند.اول سابقه مبارزه با فساد داشته باشد. در مرحله بعدی عدالت در شهرداری گسترش دهد.

عبدالعلی پور تصریح کرد: نمی‌شود افرادی در مسند کار قرار داد. که سابقه آنها مبهم است.

مردم سوال می‌کنند که اگر قرار بود. همین افراد گذشته در مسند قرار بگیرند. پس شعار تغییر و مبارزه با فسادی.هنگام تبلیغات انتخاباتی داده می‌شد. چه شد؟

این مقام مسؤول یادآور شد.متاسفانه دیده می‌شود. گزینه‌های نهایی شهرداری کرج یا سابقه اجرایی قوی ندارند. یا در زمانی مسؤولیت داشتند که فساد در شهرداری رخ داده است. یا اینکه رشته‌های مرتبط ندارند، اعضای شورای شهر باید بدانند. مردم دیگر آزمون و خطا را نخواهند پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان البرز. قدم به قدم و سایه به سایه عملکرد اعضای شورای شهر و شهرداری کرج را رصد می کند. تأکید کرد: ما قصد داریم. شبکه وسیع مردمی برای مبارزه با فساد در البرز شکل دهیم.هر جا سایه ای از فساد.رانت وجود دارد. شفاف به مردم بگوییم تا همه بدانند.

بیشتر بخوانید:

۱۲۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته نظرآباد آزادسازی شد

جلسه انتخاب شهردار کرج، در شورا و بررسی گزینه‌های تصدی شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.