صحنه از نیروی های ارزشی و ولایی خالی باشد توسط دشمن پر می شود

اگر صحنه خالی باشد، قطعا توسط دشمن پر می شود، اما صحنه با نیروی های ارزشی و ولایی پر می شود و صلاح، فلاح و رستگاری ما و شما در دنیا و آخرت تامین خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.