منابع هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه کدام نهادها را جبران کرد؟ +جدول

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ – ۰۸:۵۷ منابع هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه کدام نهادها را جبران کرد؟ +جدول

بودجه قرآنی سال ۱۳۹۹ کشور ۸۰ درصد کاهش یافت

مطابق لایحه بودجه ۹۹، حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به برخی نهادهای دولتی مانند وزارت بهداشت و نهاد ریاست جمهوری اختصاص می یابد.

به گزارش مشرق، مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ۲۵۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید:

روحانی چرا تیم اقتصادی دولت را با وجود تحمیل انواع بحران‌ها تغییر نمی‌دهد؟!

سهم شرکت‌های دولتی از بودجه ۷۵ درصد، مالیات ۳ درصد!

کمترین و بیشترین بودجه ۹۹ به کدام استان‌ها تعلق گرفت +جدول

براساس جدول مندرج در این تبصره، جزئیات میزان مصارف هدفمندی یارانه ها مشخص شده است که به صورت کلی به دو بخش شرکت ها (۹۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان) و مصارف هدفمندی (۱۵۲ هزار و ۲۶ میلیارد تومان) تقسیم می‌شود. جزئیات بخش مصارف هدفمندی مطابق جدول زیر است:

عجیب‌ترین بخش مصارف هدفمندی در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه، بخش «سایر مصارف هدفمندی به شرح مندرج در جداول ۷ و ۹ این قانون» است که رقم آن برابر است با ۲۹ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان. مشخص نیست این سبک تنظیم جدول هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه چه تناسبی با شفافیت تاکید شده در مصارف هدفمندی یارانه ها در بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه دارد؟

با مراجعه به جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۹ با عنوان «بودجه دستگاه های سیاستگذار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰» مشخص شد، حدود ۳۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان از بودجه سال آینده برخی نهادهای دولتی بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو از محل منابع هدفمندی یارانه ها تامین می‌شود. جزئیات این موضوع در جدول زیر آمده است:

مشخص نیست چرا منابع پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه ها در جدول شماره ۷ لایحه بودجه از منابع پیش بینی شده برای این موضوع در جدول تبصره ۱۴ این لایحه (تبصره هدفمندی) حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر است.

علاوه بر این، ارتباط تامین کسری بودجه این نهادهای دولتی با مصارف قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب دی ماه ۸۸) و تبصره مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۳۹) نامشخص است.

در جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال آینده با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه» نیز میزان اعتبارات یارانه ها ۲ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان (۲ هزار و ۲۳۱ اعتبارات هزینه ای و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) درنظر گرفته شده که جزئیات آن به شرح زیر است:

بنابراین مجموع منابع پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه ها در جداول شماره ۷ و ۹ لایحه بودجه از منابع پیش بینی شده برای این موضوع در جدول تبصره ۱۴ این لایحه (تبصره هدفمندی) حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان بیشتر است که اقدامی عجیب و سوال برانگیز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.