پیش از ظهور گونه کشنده تر کرونا با همه گیری مقابله شود

کرونا دلتا

سازمان جهانی بهداشت (WHO) خواستار آن شد تا پیش از ظهور گونه کشنده تر کروناویروس برای سرکوب بیماری کووید-۱۹ اقدام شود.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: سویه دلتای کروناویروس تهدیدی برای جهان است و ضرورت دارد پیش از آنکه این گونه از ویروس، جهش یافته و به سویه کشنده تر دیگری تبدیل شود سرکوب شود.

بنابر اعلام این سازمان، سویه دلتای کرونا که از سرعت انتقال بیشتری برخوردار است و اولین بار در هند شناسایی شد اکنون در ۱۳۲ کشور و منطقه در جهان شناسایی شده است.

اقدامات تایید شده برای مهار انتقال بیماری و به طور خاص رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، شستن دستها و خودداری از حضور طولانی مدت در محیط های بسته و شلوغ همچنان اثرگذار است

“مایکل رایان”، رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت گفت: سویه دلتا یک هشدار است و اخطار می دهد که ویروس در حال تکامل یافتن است. همچنین این ویروس زنگ خطری است تا هم اکنون و پیش از آنکه سویه خطرناکتری از ویروس ظاهر شود برای مقابله با آن اقدام شود.

“تدروس آدهانوم” دبیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید کرد: تا کنون چهار نوع از ویروس شناسایی شده که نگران کننده بوده اند و تا زمانیکه ویروس همچنان در حال گسترش باشد، موارد دیگری از ویروس ظهور خواهند یافت.

وی افزود: طی چهار هفته گذشته و در پنج منطقه از شش منطقه

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: سویه دلتای کروناویروس تهدیدی برای جهان است و ضرورت دارد پیش از آنکه این گونه از ویروس، جهش یافته و به سویه کشنده تر دیگری تبدیل شود سرکوب شود.

بنابر اعلام این سازمان، سویه دلتای کرونا که از سرعت انتقال بیشتری برخوردار است و اولین بار در هند شناسایی شد اکنون در ۱۳۲ کشور و منطقه در جهان شناسایی شده است.

اقدامات تایید شده برای مهار انتقال بیماری و به طور خاص رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، شستن دستها و خودداری از حضور طولانی مدت در محیط های بسته و شلوغ همچنان اثرگذار است

“مایکل رایان”، رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت گفت: سویه دلتا یک هشدار است و اخطار می دهد که ویروس در حال تکامل یافتن است. همچنین این ویروس زنگ خطری است تا هم اکنون و پیش از آنکه سویه خطرناکتری از ویروس ظاهر شود برای مقابله با آن اقدام شود.

“تدروس آدهانوم” دبیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید کرد: تا کنون چهار نوع از ویروس شناسایی شده که نگران کننده بوده اند و تا زمانیکه ویروس همچنان در حال گسترش باشد، موارد دیگری از ویروس ظهور خواهند یافت.

وی افزود: طی چهار هفته گذشته و در پنج منطقه از شش منطقه سازمان جهانی بهداشت به طور میانگین موارد ابتلا به کروناویروس حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، اگرچه سویه دلتا بیشتر کشورها را درگیر کرده است اما به گفته رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت، اقدامات تایید شده برای مهار انتقال بیماری و به طور خاص رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، شستن دستها و خودداری از حضور طولانی مدت در محیط های بسته و شلوغ همچنان اثرگذار است.

سازمان جهانی بهداشت به طور میانگین موارد ابتلا به کروناویروس حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، اگرچه سویه دلتا بیشتر کشورها را درگیر کرده است اما به گفته رئیس بخش فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت، اقدامات تایید شده برای مهار انتقال بیماری و به طور خاص رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از ماسک، شستن دستها و خودداری از حضور طولانی مدت در محیط های بسته و شلوغ همچنان اثرگذار است.

https://www.shahrekhabar.com/news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.