ناوهای جنگی

1مطلب موجود می باشد.
ناوگان
جهان

حضور ناوهای جنگی ایران برای شرکت در رژه روز نیروی دریایی روسیه


مرکز خبر رسانی منطقه نظامی جنوب روسیه اعلام کرد ناوهای نیروهای دریایی ایران و آذربایجان برای شرکت در رژه نیروی دریایی روسیه به مناسبت روزنیروی دریایی وارد…