نبدیل شود

1مطلب موجود می باشد.
نفتالی بنت
سیاست

نفتالی بنت: اگر ایران به یک کشور هسته‌ای تبدیل شود، /جزئیات


بنت که در کنفرانس سالانه «اتحاد علیه ایران هسته‎ ای» به طور مجازی سخنرانی می‌کرد، گفت که چنانچه ایران به یک کشور هسته‌ای تبدیل شود، ترکیه، مصر،…