نتایج استخدام

1مطلب موجود می باشد.
نتایج استخدام
اقتصاد

اعلام نتایج استخدام سه دستگاه دولتی


نتایج نهایی آزمون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی (استخدام پیمانی)، وزارت ورزش و جوانان و مرکز آموزش مدیریت دولتی اعلام شد. این نتایج در درگاه اطلاع رسانی سازمان…