نتایج انتخابات ایران

1مطلب موجود می باشد.
سیاست

احیای برجام در دولت فعلی یا جدید؟


کارشناس مسائل آمریکا در گفتگویی با خبرآنلاین، به بررسی نتایج اخیر مذاکرات برجامی در وین پرداخت. این کارشناس در خصوص تاثیر نتایج انتخابات ایران بر مذاکرات وین…