نتایج انتخابات کرج

1مطلب موجود می باشد.
خبر ویژه

فرماندار کرج:تحت هیچ فشار سیاسی نبوده ام، کار قانونی خودم را انجام دادم


فرماندار کرج به پیشداوران بر انتخابات کرج پاسخ داد؛ تحت هیچ فشار سیاسی نبوده ام، کار قانونی خودم را انجام دادم / در اعلام اسامی تحت فشار…