نتایج برنامه

1مطلب موجود می باشد.
برجام +روسیه
سیاست

ایران نتایج برجام را قربانی منافع روسیه می‌کند؟


مردم ایران از این بازی مذاکرات و امیدهای واهی آن به‌طرز خطرناکی دچار بی‌تفاوتی شده‌اند و تصور می‌کنند در مذاکرات هرطور شود، به نفع آنها نخواهد بود….