نتیجه اعتماد

1مطلب موجود می باشد.
امام جمعه البرز
استان البرز

امام جمعه کرج: اوضاع امروز افغانستان نتیجه اعتماد به آمریکا است


امام جمعه کرج با بیان اینکه دلدادگان به آمریکا بدانند که این کشور دلسوز هیچ کشوری نیست، ادامه داد:اوضاع امروز افغانستان نتیجه اعتماد به آمریکا است. ادامه…