نتیجه انتخابات ۱۲ شهر

1مطلب موجود می باشد.
استان البرز

نتیجه انتخابات شوراها در ۶ شهر البرز هنوز تأیید نشده است


هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان البرز پس از بررسی اعتراضات و شکایت‌های مربوط به انتخابات شوراهای شهر، نتیجه انتخابات ۱۲ شهر را تأیید و انتخابات…