نتیجه ای

1مطلب موجود می باشد.
هشدار اروپا
جهان

هشدار اروپا: به زودی مذاکرات هسته‌ای به پایان می‌رسد ، حتی بدون هیچ نتیجه‌ای!


یک مقام اتحادیه اروپا هشدار داد، پایان مذاکرات هسته ای ایران نزدیک است اما ممکن است به توافقی منجر نشود. ک مقام اتحادیه اروپا هشدار داد، پایان…