نتیجه

2مطلب موجود می باشد.
برجام نتیجه
سیاست

اوایل سال آینده مذاکرات برجام شروع می شود و به نتیجه هم می رسد


برجام حاشیه‌هایی داشت که باعث شد تاکنون به نتیجه نرسد. یکی از حاشیه‌ها عربستان بود دیگری صهیونیست‌ها و آمریکا. آمریکا هم جزو برجام است و هم حاشیه‌ساز…

+1مذاکرات+وین
سیاست

دولت در حوزه مذاکرات تصمیم گیرنده نهایی نیست


دولت در حوزه مذاکرات تصمیم گیرنده نهایی نیست به نتیجه خوش‌بین نیستیم فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: من مطمئن هستم تا زمانی که هم ایران و هم…