نجف نیا

1مطلب موجود می باشد.
نجف نیا+پیشگیری
اجتماعی

تشریح ظرفیت های سامانه «سجام» در تعامل با سمن ها توسط معاون اجتماعی و پیشگیری /


آوا البرز-فرید نجف نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در یک نشست صمیمی با ۲۵ نفر از مدیران سازمان‌های مردم نهاد دارای…