نحوه استعلام

1مطلب موجود می باشد.
دهک
اقتصاد

نحوه استعلام دهک خانوار با کد ملی


یکی از راه‌های استعلام دهک خانوار، استعلام با کد ملی است. برای این کار افراد باید با شماره تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند. شب گذشته یارانه تیر…