نحوه عملکرد

1مطلب موجود می باشد.
سعیدی کیا
اجتماعی

جلسه پایش ادواری نحوه عملکرد مسئولین حریم شهر برگزار شد


آوا البرز-معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از برگزاری اولین جلسه پایش ادواری نحوه عملکرد مسئولین حریم شهر با حضور معاونین شهرسازی و مسئولین حریم مناطق خبر…