نخبگان مهارتی

1مطلب موجود می باشد.
نخبگان مهارتی
اجتماعی

بستر برای حضور نخبگان مهارتی البرز در مسابقات جهانی فراهم است


مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز از بستر سازی برای حضور نخبگان مهارتی این استان در مسابقات جهانی شانگهای خبر داد. غفاری گفت: تلاش نخبگان البرزی…