نخل های صادراتی

1مطلب موجود می باشد.
صادرات نخل
اقتصاد

نخل‌های صادراتی ایران به قطر برگشت خورد


اخیر اخبارمتناقضی در مورد صادرات و البته قاچاق درخت نخل به قطر مطرح و گفته شده بود که با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲،…