نخواهدشد

1مطلب موجود می باشد.
حقوق کارمندان دولت
اقتصاد

حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ افزایش نخواهد داشت؟


وزیر اقتصاد گفت: توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش دهیم.  اخیرا احسان خاندوزی اعلام کرده است،…