ندامتگاه مررکزی

1مطلب موجود می باشد.
بررسی زندانیان
استان البرز

بررسی مشکلات ۱۷۰ زندانی در دیدار رئیس کل دادگستری استان البرز از ندامتگاه مرکزی کرج


بررسی مشکلات ۱۷۰ زندانی در دیدار رئیس کل دادگستری استان البرز از ندامتگاه مرکزی کرج به گزارش آوا البرز به نقل ازدر بازدید رئیس کل دادگستری استان…