حقوق بازنشستگان در سال 1400 به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که جزئیات آن را در خبر زیر می خوانید.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در مرداد ماه مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کردیم و بعد از آن مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهرماه متناسب شد و همین افزایش مجدد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در مهر ماه، بیشتر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود، به همین دلیل این شکاف باید پر شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد. بر این اساس باید منابعی را داشته باشیم. تا مرحله دوم متناسب‌سازی را انجام دهیم. در ابتدا باید ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات انباشته شده تامین اجتماعی از دولت را دریافت کنیم. که این موضوع موافقت دولت را به همراه دارد. باید در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود، ممکن است که این بدهی به صورت نقد نباشد. در قالب شرکت و اموال هم باشد که اگر این طور هم باشد، مشکلی نیست.

وی افزود: دولت بابت حق بیمه برخی اقشار و اصناف یارانه در نظر گرفته و عهده دار آن است که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و همین پرداختی‌ها، انباشته شده است که طلب تامین اجتماعی از دولت است و قرار شده در سال ۱۴۰۰ به صورت جاری این بخش از مطالبه ما از دولت دریافت شود.
دهقان کیا  نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر تفاوت زیادی. میان حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با تأمین اجتماعی وجود دارد. گفت: برای بازنشستگان کشوری سال گذشته دو بار همسان سازی حقوق انجام شد. بیش از ۵۰ درصد نیز پایه حقوقشان افزایش پیدا کرد. در حالی که این اتفاق برای بازنشستگان تأمین اجتماعی رخ نداد.فاصله زیادی میان حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی وجود دارد. به همین دلیل ما انتظار داریم. دستمزدهای سال آینده این فاصله را جبران کند.همچنین اعتبار لازم برای همسان سازی مجدد حقوق بازنشستگان نیز به تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند.