استاندار البرز از اقدامات موفق پیشگیرانه معاون اجتماعی دادگستری تقدیر کرد

معاون جرائم+دادگستری

استاندار البرز برای بار دوم با اهداء لوح سپاس، از اقدامات موفق و کارامد پیشگیرانه صورت پذیرفته توسط جعفر داراب خانی؛ معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز تشکر و قدردانی کرد.

در پیام تقدیر استاندار البرز از جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز به سبب تلاش و زحمات وی و همکارانش «در زمینه طراحی، تدوین و اجرای برنامه های موفق پیشگیرانه در کاهش و کنترل جرائم و آسیب های اجتماعی و اختلافات مدنی در سطح استان» تقدیر شده است.
داراب خانی در این باره گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت و ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی، بر همگان روشن شده و اهداف، رسالت و مأموریت های این حوزه برای مدیران ارشد استان البرز نیز تشریح و تبیین گردیده که ماحصل آن، برقراری تعامل منطقی و مطلوب با ادارات و نهادهای اجرایی در چارچوب مقررات و در راستای تحقق اهداف عالی پیشگیری بوده است.
این مقام قضایی ضمن تشکر از استاندار البرز افزود: نیل به توفیق انجام اقدامات موفق پیشگیرانه، مرهون مشارکت و همیاری نهادهای مختلفی از جمله استانداری البرز است که با تشریک مساعی و ارتباط مطلوب با این معاونت، زمینه های پیشبرد اهداف را مهیا کرده است.

https://dadgostari-al.eadl.i

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.