حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ افزایش نخواهد داشت؟

حقوق کارمندان دولت

وزیر اقتصاد گفت: توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های دولت را نیز افزایش

دهیم.

 اخیرا احسان خاندوزی اعلام کرده است، باید تلاش شود تا سیر نقدینگی مخرب کند و در بودجه سال آینده حجم سیلاب نقدینگی کنترل گردد.
وزیر اقتصاد یکی از مهترین مسائل در ارتباط دولت و مجلس شورای اسلامی را  موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به کمک مجلس در این مسأله نیازمندیم و باید لایحه بودجه سال آینده طوری تدوین شود که در آن مواردی از قبیل مصارف بودجه ای ترمزش کشیده شود، بطوری که توقع نداشته باشیم در بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش تورم کل، هزینه های را نیز افزایش دهیم.

این درحالی است که چندی قبل سازمان برنامه  بودجه بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی را منتشر کرد که بر این اساس افزایش علی الحساب حقوق ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود.

هر چند در ان برهه نیز انتقادهایی نسبت به این موضوع مطرح شد اما باید توجه داشت که بحث علی الحساب مثل تیغ دو

لبه عمل کند.

یعنی ممکن است این عدد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت،  افزایش و یا کاهش داشته باشد.

بیشتربخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.