شیب صعودی قیمت‌ها در کشورهای منطقه

تفلیس

نرخ تورم در گرجستان و پاکستان افزایش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم گرجستان در دوازده ماه منتهی به دسامبر با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به هفت درصد افزایش پیدا کرد که این رقم، بالاترین تورم ثبت شده در گرجستان از ژوئن سال ۲۰۱۶ تاکنون است. در بین بخش های مختلف، تنباکو با تورم ۱۵.۴ درصدی، نوشیدنی و مواد غذایی با تورم ۱۲.۳ درصدی، رستوران و هتلداری با تورم ۷.۹درصدی و فرهنگ و آموزش با تورم ۶.۹ درصدی بیشترین نقش را در افزایش تورم داشته اند.

از سوی دیگر حمل و نقل با تورم ۲.۹ درصدی و بهداشت و درمان با تورم ۳.۳ درصدی بیشترین نقش کاهشی را داشته اند. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم ماه دسامبر ۰.۴ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم گرجستان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۷.۱۷ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۹۶ با ۵۹.۳۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به می ۲۰۱۲ با منفی ۳.۳ درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور منطقه یعنی پاکستان نیز رو به افزایش رفت به طوری که متوسط نرخ تورم پاکستان در دوازده ماه منتهی به دسامبر با ۰.۱۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱۲.۴۲ درصد افزایش پیدا کرد که این رقم، بالاترین تورم ثبت شده در پاکستان از سپتامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون است. در بین بخش های مختلف، ارتباطات با تورم ۱۷.۲ درصدی، نوشیدنی و مواد غذایی با تورم ۱۶.۸۸ درصدی، حمل و نقل با تورم ۱۲ درصدی و لوازم منزل با تورم ۱۱.۷۷ درصدی بیشترین نقش را در افزایش تورم داشته اند.

از سوی دیگر آموزش با تورم ۵.۶ درصدی و بهداشت و پوشاک با تورم ۱۰.۲ درصدی بیشترین نقش کاهشی را داشته‌اند. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم ماه دسامبر منفی ۰.۲۹ درصد بوده است. متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۷.۷۹ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۷۳ با ۳۷.۸۱ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه ۱۹۵۹با منفی ۱۰.۳۲ درصد بوده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.